ภาคกลาง - bonny
ภาคกลาง
พบ
22 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

โปรแกรม เชียงคาน-ภูทับเบิก–เขาค้อ 4 วัน 2 คืน (VAN)

ทัวร์โค้ด

BNSS210105
อุทยานแห่งชาติภูเรือ,วัดเนรมิตวิปัสสนา,พระธาตุศรีสองรัก
วัดโพนชัย พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน *(SKYWALK เชียงคาน),แก่งคุดคู้,เชียงคาน
ภูทอก,ท่าลี่,ภูชมลาว,ภูหินร่องกล้า,เขาค้อ,วัดผาซ่อนแก้ว,ไร่กำนัลจุล
เดินทางช่วง
30 ก.ค. - 27 ก.ย. 64 (11 ช่วงวันเดินทาง)
30 ก.ค. 64 - 2 ส.ค. 64
6 ส.ค. 64 - 9 ส.ค. 64
11 ส.ค. 64 - 14 ส.ค. 64
12 ส.ค. 64 - 15 ส.ค. 64
13 ส.ค. 64 - 16 ส.ค. 64
20 ส.ค. 64 - 23 ส.ค. 64
27 ส.ค. 64 - 30 ส.ค. 64
3 ก.ย. 64 - 6 ก.ย. 64
10 ก.ย. 64 - 13 ก.ย. 64
17 ก.ย. 64 - 20 ก.ย. 64
24 ก.ย. 64 - 27 ก.ย. 64
 รถตู้
4 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 6,990 บาท

โปรแกรม เขาค้อ-เชียงคาน-ภูทับเบิก 4 วัน 3 คืน (FD)

ทัวร์โค้ด

BNSS210097
เพชรบูรณ์,วัดผาซ่อนแก้ว,เขาค้อ,ภูทับเบิก,ภูหินร่องกล้า
ตักบาตรข้าวเหนียว,สกายวอล์คเชียงคาน,วัดเนรมิตวิปัสสนา
พระธาตุศรีสองรัก,วัดโพนชัย,พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
อุทยานแห่งชาติภูเรือ,จุดชมวิวไฮตากแลนด์,ภูชมลาว แก่งคุดคู้,ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินเชียงคาน
เดินทางช่วง
30 ก.ค. - 27 ก.ย. 64 (11 ช่วงวันเดินทาง)
30 ก.ค. 64 - 2 ส.ค. 64
6 ส.ค. 64 - 9 ส.ค. 64
11 ส.ค. 64 - 14 ส.ค. 64
12 ส.ค. 64 - 15 ส.ค. 64
13 ส.ค. 64 - 16 ส.ค. 64
20 ส.ค. 64 - 23 ส.ค. 64
27 ส.ค. 64 - 30 ส.ค. 64
3 ก.ย. 64 - 6 ก.ย. 64
10 ก.ย. 64 - 13 ก.ย. 64
17 ก.ย. 64 - 20 ก.ย. 64
24 ก.ย. 64 - 27 ก.ย. 64
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 14,990 บาท